نمایش 1–8 از 52 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کارتریج اصلی جوهری ۱۵ مشکی کانن

تومان

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری مشکی کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد : کارکرد ۷۵ برگ (براساس پوشش ۵%)

دستگاه های سازگار:

IP90 , MINI220 , DS700 , DS810

کارتریج اصلی جوهری ۱۶ رنگی کانن

تومان

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری رنگی کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد : کارکرد ۷۵ برگ (براساس پوشش ۵%)

دستگاه های سازگار:

IP90 , MINI220 , DS700 , DS810

کارتریج اصلی جوهری ۲۱۰ مشکی کانن

تومان

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری مشکی کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد : کارکرد کاتریج مشکی ۲۲۰ برگ (براساس سایت کانن)

دستگاه های سازگار:

MP230 , MP240 , MP250 , MP260 , MP270 , MP280 , MP480, MP490 , MP495 , MP499 , MX320 , MX330 , MX340 , MX350 MX360 , MX410 , MX420 , IP2700 , IP2702

کارتریج اصلی جوهری ۲۱۱ رنگی کانن

تومان

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری رنگی کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد : کارکرد کاتریج رنگی ۲۴۴ برگ (براساس سایت کانن)

دستگاه های سازگار:

MP230 , MP240 , MP250 , MP260 , MP270 , MP280 , MP480, MP490 , MP495 , MP499 , MX320 , MX330 , MX340 , MX350 MX360 , MX410 , MX420 , IP2700 , IP2702

کارتریج اصلی جوهری ۲۲۰ مشکی کانن

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری مشکی کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد :  کارکرد ۳۵۰ برگ (براساس سایت کانن)

دستگاه های سازگار:

MP540,MP550,MP560,MP620, MP630, MP640, MP980, MP990, MX860, MX870, iP3600, iP4600, iP4700, MP620, MP980, MP990

کارتریج اصلی جوهری ۲۲۱ آبی کانن

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری آبی کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد :  کارکرد ۵۰۵ برگ (براساس سایت کانن)

دستگاه های سازگار:

 MP540 , MP550 , MP560 , MP620 , MP630 , MP640 , MP980 , MP990 , MX860 , MX870 , iP3600 , iP4600 , iP4700 , MP620 , MP980 , MP990

کارتریج اصلی جوهری ۲۲۱ زرد کانن

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری زرد کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد :  کارکرد ۵۰۵ برگ (براساس سایت کانن)

دستگاه های سازگار:

 MP540 , MP550 , MP560 , MP620 , MP630 , MP640 , MP980 , MP990 , MX860 , MX870 , iP3600 , iP4600 , iP4700 , MP620 , MP980 , MP990

کارتریج اصلی جوهری ۲۲۱ قرمز کانن

نوع مواد مصرفی : کارتریج جوهری قرمز کانن قابل استفاده : پرینتر ، چندکاره و فکسهای جوهرافشان کانن

ظرفیت کارکرد :  کارکرد ۴۷۱ برگ (براساس سایت کانن)

دستگاه های سازگار:

 MP540 , MP550 , MP560 , MP620 , MP630 , MP640 , MP980 , MP990 , MX860 , MX870 , iP3600 , iP4600 , iP4700 , MP620 , MP980 , MP990